Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Ondernemingsplan zaalverhuurbedrijf

Situatie:
Een jonge ondernemer ziet in zijn woonplaats de markt voor een bedrijf in zaalverhuur. Hij heeft al lijnen uitgezet voor zijn op te starten onderneming, maar heeft hulp nodig om een compleet ondernemingplan te maken. Dat plan moet ook gebruikt worden voor het verkijgen van de benodigde financiering.

Aanpak:
Na een gesprek en op basis van de input van de ondernemer spreken we een vaste prijs af voor het opstellen van het bedrijfpslan. Vervolgens komen we in nauwe afstemming tot een compleet concept ondernemingsplan, inclusief beschrijving onderneming, exploitatiebegroting, breakeven-analyse, kengetallen en liquiditeitsbegroting. Na afstemming zetten we de puntjes op de i. Vervolgens gaat de ondernemer de procedures in gang zetten om de juiste bestemming op het beoogde pand te krijgen.

Resultaat:
Omdat de voortgang afhankelijk is van een bestemmingsplanwijziging is het financieringstraject momenteel nog niet ingezet.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons op (0513- 436 867) of mail ons direct!

Meer weten over dit onderwerp?