Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Interim-projectcontroller

Situatie:
Een hogeschool beschikt over een commerciële afdeling met bijbehorende projectadministratie. Deze projectadministratie functioneert niet optimaal en biedt niet tijdig en compleet de gewenste informatie. Dit heeft verschillende oorzaken.

Aanpak:
Ten eerste volgt een analyse van de projectadministratie en de oorzaken waardoor dit niet loopt. Parallel daaraan loopt binnen de organisatie een proces voor verbetering van de bedrijfsprocessen. Acute knelpunten worden opgelost en achterstanden ingehaald. Managementinformatie wordt gestructureerder. Wij maken ´kwartier´ voor een aan te nemen projectcontroller, die de projecten structureel gaat ´controllen´.

Resultaat:
Na vier maanden begeleiding zijn de grootste knelpunten binnen de projectorganisatie opgelost. Er is een projectbureau ingesteld zodat alles rondom de projecten beter draait, inclusief managementrapportage. Er is een zeer geschikte projectcontroller geselecteerd en aangenomen die de planning en control van de projecten structureel op zich gaat nemen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons op (0513- 436 867) of mail ons direct!

Meer weten over dit onderwerp?