Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Businessplan ziekenhuis

Situatie:
Een afdeling van een universitair medisch ziekenhuis wil graag voorbereid zijn op de toekomst. De voorbereiding betreft de onzekerheden over inkomsten en mogelijke bezuiningen. Daartoe werken zij aan een businessplan, waarin verschillende scenario’s uitgewerkt moeten worden. Omdat de financiële kennis ontbreekt is er behoefte aan iemand die het financiële gedeelte van het businessplan goed kan opzetten. Hiervoor worden wij gevraagd.

Aanpak:
Samen met de intern betrokken organisatieadviseur werken wij aan een degelijk geïntegreerd plan, waarin de verschillende scenario’s worden uitgewerkt en doorgerekend, inclusief de consequenties. Tijdens de totstandkoming wordt aangesloten bij de actuele ontwikkelingen en is er nauwe afstemming met de verschillende betrokkenen.

Resultaat:
Door de prettige samenwerking en wisselwerking komt er een degelijk plan te liggen, waarmee het ziekenhuis de komende jaren vooruit kan. Op basis wat wij tijdens het proces tegenkomen, kunnen wij op financieel en fiscaal gebied nog enkele nuttige geldbesparende tips geven. De opdrachtgever is dusdanig tevreden dat wij ook nog voor andersoortige financiële adviezen binnen het ziekenhuis ingeschakeld worden.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons op (0513- 436 867) of mail ons direct!

Meer weten over dit onderwerp?