Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Bedrijfsplan mechanisatiebedrijf

Situatie:
Een groeiend mechanisatiebedrijf met circa 15 man personeel kampt met achterblijvende rendementen, mede door de investeringen in groei in de afgelopen jaren. Het ontbreekt de ondernemer aan actuele managementinformatie om mee te sturen. Door de investeringen en achtergebleven rendementen staat de liquiditeitssituatie onder druk.

Gekozen aanpak:
Wij begeleiden het bedrijf bij de herfinanciering en verbetering van het rendement. De eerste stap is een analyse van de onderneming. Vervolgens stellen we samen met de ondernemer een bedrijfsplan op, inclusief een redelijke begroting voor de komende jaren en stappen om te komen tot rendementsverbetering. Vervolgens zetten wij direct de werkelijke maandresultaten af tegen de begroting en koppelen deze terug naar de ondernemer. Daarbij ligt de nadruk op de verbetering van de marges en bezetting van het personeel en de gevolgen daarvan voor de aansturing van het personeel.

Resultaat:
Door het plan en de managementinformatie is het vertrouwen van de onderneming en – niet minder belangrijk – van de bank in de toekomst van het bedrijf hersteld. Door de gezonde rendementen en een betere financieringsstructuur heeft de ondernemer weer ruimte om echt te ondernemen. Wij blijven de maandelijkse sparringpartner voor de ondernemer.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons op (0513- 436 867) of mail ons direct!

Meer weten over dit onderwerp?