Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Advisering verkoop softwarebedrijf

Situatie:
Een ondernemer met een softwarebedrijf wordt via een contact uit ons netwerk bij ons aangedragen. De ondernemer heeft een specifieke vraag. De ondernemer heeft nog een aantal jaren tot de pensioengerechtigde leeftijd te gaan en wil weten wat zijn bedrijf waard is en of hij het kan verkopen. De wens is om met de verkoopopbrengst het inkomen te overbruggen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Aanpak:
Na een eerste kennismaking en oriëntatie met de ondernemer brengen wij een voorstel uit. De ondernemer gaat de overeenkomst aan en stuurt ons zijn financiële gegevens. De eerste stap die wij overeen zijn gekomen is een analyse van het bedrijf, de financiële positie en toekomst van de ondernemer in privé en we voeren een waardebepaling uit. We werken onze analyse, conclusie en aanbevelingen uit in een adviesmemo. Deze bespreken we in een persoonlijk gesprek met de ondernemer.

Resultaat:
Onze analyse, waardebepaling en daarop gebaseerde adviezen bieden een aantal scenario’s waarmee de ondernemer een gedegen keuze kan maken. In ons advies was overigens goed rekening gehouden met de fiscale gevolgen van de verkoop en de privé situatie van de ondernemer. De ondernemer kiest op basis van onze adviezen om het bedrijf niet te verkopen. Door te kiezen om door te blijven werken en het dga salaris aan te houden is er ook een optie om én inkomen te genereren én in een overzienbare periode financieel een brug te slaan naar de toekomst. Dit is voor deze ondernemer het meest passend.

Zo blijkt bij elke adviesopdracht de uitkomst weer anders: in dit geval leidt het tot een tevreden klant die op basis van onze adviezen ervoor kiest om niet te verkopen. In zijn geval de beste optie.

Ook benieuwd wat uw opties zijn? Heeft u uw mogelijkheden wel eens laten analyseren en de waarde van uw bedrijf in kaart laten brengen? Neem nu contact met ons op via e-mail of telefoon (0513-436867). Wij horen graag of wij u kunnen adviseren bij de waardebepaling of de verkoop van uw bedrijf!

Meer weten over dit onderwerp?