Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Advisering koop bouwmaterialenhandel

Situatie:
Een jonge werknemer van een bouwmaterialenhandel is na meerdere jaren loondienst klaar om zijn werkgever op te volgen. De werkgever is op een leeftijd aangekomen  dat hij het rustiger aan wil gaan doen. De werknemer, tweede man binnen het bedrijf, komt via ons netwerk bij ons met de hulpvraag of wij hem kunnen begeleiden in dit aankoop- en management buy out traject. Verkoper heeft zijn eigen adviseur en hij wil het als koper vooral niet alleen doen. Na een kennismaking zien we de volle potentie van deze mooie overnamekans tussen werkgever en werknemer.

Aanpak:

Na kennismaking en inventarisatie van de wensen, mogelijkheden en toekomstvisie beginnen we het traject met een bedrijfsanalyse en waardebepaling van de aandelen. Na rapportage en bespreking van onze bevindingen qua haalbaarheid en financierbaarheid zitten we op een lijn met onze klant qua uitgangspunten en vervolgstappen. De volgende stap is een biedingsbrief voor de Verkoper. Op basis van de bieding wordt een onderhandelingsgesprek gevoerd dat tot overeenstemming leidt. De overeenstemming leggen we vast in een intentieverklaring. Dit document is het uitgangspunt om vervolgens het businessplan en de financieringsaanvraag op te stellen. Dit is een belangrijk onderdeel van het kooptraject. Gelukkig doet de werkgever bij de koop van de bouwmaterialenhandel op eigen initiatief voor een belangrijk deel mee als financier. Onze financieringsaanvraag leidt tot gesprekken met drie verschillende banken met twee offertes als resultaat. We kiezen voor een bank die zich het meest als financiële partner opstelt. Vervolgens gaan we over tot de uitvoering van het boekenonderzoek. Als laatste stap worden alle bevindingen vanuit het boekenonderzoek en de intentieverklaring vastgelegd in de koopovereenkomst.

Resultaat:
Met een passende financiering van bank en verkoper op zak sluiten we in goed overleg de deal. De verkoper is gedurende het traject operationeel geleidelijk op de achtergrond getreden. Onze klant heeft daardoor de mogelijkheid om soepel in het zadel te komen als eindverantwoordelijke. Dit is bij een management buy out traject een prima mogelijkheid aangezien de partijen elkaar al goed kennen en beiden werkzaam zijn binnen het bedrijf. De transactie wordt gesloten bij de notaris waar iedereen met volle tevredenheid terugblikt op een succesvol overnametraject. Verkoper kan nu eindelijk bezig met andere activiteiten en onze klant kan volop aan het werk aan zijn eigen bedrijf.

Dit zei onze klant:
“Jullie hebben goed verstand van zaken. Jullie hebben alles in één keer goed gedaan.”

Meer weten over dit onderwerp?