Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Advisering bij financiering overname jachthaven

Situatie:
Twee startend ondernemers melden zich met de vraag of wij hen kunnen adviseren en begeleiden bij de overname van een jachthaven. De koopsom moet (groten)deels met vreemd vermogen gefinancierd worden. Zij hebben het specifieke verzoek om het financieringstraject door ons te laten begeleiden. Omdat zij de ervaring met financiers niet hebben, willen zij de financiering van de overname van de jachthaven op professionele wijze laten aanpakken door een adviseur.

Aanpak:
De ondernemers hebben het over te nemen bedrijf gevonden via een bedrijfsmakelaar. De gesprekken met de verkoper zijn al gaande. Wij beginnen het traject met een inventarisatie van de huidige stand van zaken. We bespreken de te onderhandelen uitgangspunten. Met deze adviezen en input gaat onze klant de vervolggesprekken in. Wij kijken over de schouder mee. Het onderhandelingstraject wordt met de nodige begeleiding positief afgerond. Na het onderlinge akkoord met verkoper schrijven wij het financieel plan in samenspraak met de klant. Ook begeleiden wij hen bij het schrijven van het (marketing-) ondernemingsplan. Ondertussen bepalen we met de klant welke financiers zij willen raadplegen. Gezien deze specifieke bedrijfsactiviteiten in dit deel van het land is er bij uitstek één financier die we hier voor benaderen. Wij nemen namens opdrachtgever contact op met de financier, een bank, en bespreken de financieringscasus voor. Wij komen op basis van de eerste reactie van de bank tot de conclusie dat de kans tot succes groot genoeg is om het financieringsvraagstuk in te dienen. Onze klant gaat kennismaken met de accountmanager van de bank. Vervolgens start de bank het financieringstraject op. Tijdens het beoordelingstraject onderhouden wij de contacten met de bank en we hebben enkele telefonische overleggen over de invulling van de zekerheden en financiering. Wij bewaken de voortgang van het traject.

Resultaat:
Na een interne beoordelingsprocedure volgt de goedkeuring. De bank is meegegaan in de door ons gevraagde financiering onder gunstige condities. De overname wordt binnen de gestelde termijn gerealiseerd. De ondernemers kunnen op het gewenste moment van start met de overname en het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Deze opdracht is in prettige en nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot een goed einde gebracht.

Referentie: 
De ondernemers zeiden het volgende over hun ervaringen in dit overnametraject: “Vanaf dag 1 was er een adviseur bij. Een goede zet, want zonder hem waren we misschien niet rondgekomen.” En: “De overname werd daardoor realiseerbaar en het nut van de ingeschakelde specialist bewezen.” Lees via deze link het hele interview met de ondernemer en de Kamer van Koophandel.

Vraagt u zich af wat uw kansen en mogelijkheden zijn bij de aanvraag van een financiering? Wij gaan graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u aan! Bel voor een afspraak 0513-436867 of stuur ons een e-mail op info@overnameinbedrijf.nl.

Meer weten over dit onderwerp?