Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Advies waardebepaling staalbewerkingsbedrijf

Situatie:
Een adviesbureau benadert ons of wij een waardebepaling willen uitvoeren ten behoeve van een aandelenoverdracht voor een klant van het adviesbureau. Twee aandeelhouders met gelijkwaardige hoeveelheid aandelen willen uit elkaar; de een verkoopt zijn aandelen aan de ander. Er is echter een patstelling over de waarde van de aandelen. Koper en verkoper komen met hun adviseur niet uit de beoogde aandelenoverdracht.

Aanpak:
Er wordt eerst een inventariserend gesprek gevoerd met de adviseur waarna wij een voorstel sturen naar zijn klanten. In het voorstel gaan wij uit van een waardebepaling van de aandelen en zullen deze waardebepaling verder uitwerken in een rapport.
Na ontvangst van de benodigde cijfers en aanvullende informatie voeren wij zelfstandig de waardebepaling uit en schrijven aan de hand daarvan een rapport.
Het rapport dient voor de twee aandeelhouders en hun adviseur als feitelijk uitgangspunt bij de hervatting van de onderhandelingen en gesprekken.

Resultaat:
Koper en verkoper hebben de onderhandelingen mede door het waardebepalingsrapport succesvol kunnen hervatten. Via hun adviseur kregen wij later terug dat de overdracht van aandelen succesvol is afgehandeld.
Zonder onderbouwing en feiten worden onderhandelingen veelal op gevoel en emotie gevoerd. Dit kan leiden tot verstoorde relaties. Door een gedegen en eerlijke basis te leggen, door in dit geval een reële waardebepaling, zijn onderhandelingen sneller en makkelijker te voeren met een grotere kans tot het behalen van het uiteindelijke doel: een geslaagde overdracht.

Ook advies nodig over de waarde van uw onderneming? Neem contact met ons op via telefoon (0513-436867) of via e-mail.

Meer weten over dit onderwerp?