Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Advies beëindiging samenwerking in productiebedrijf (VOF)

Situatie:
Een productiebedrijf in de bouwsector is enkele jaren geleden als vennootschap onder firma (VOF) met twee vennoten begonnen. Na een aantal jaren besluiten de vennoten de samenwerking te beëindigen. Een van de twee vertrekt, de ander zet het bedrijf voort als eenmanszaak. De achterblijvend vennoot benadert ons vanuit ons netwerk of wij hem hierbij kunnen adviseren en om er goed uit te komen. Eén van de kernproblemen is het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst. De vennoten komen nu niet tot passende beëindiging van de samenwerking.

Aanpak:
Er wordt na een eerste inventarisatie en analyse een gesprek gepland met beide vennoten. De uitgangspunten en doelen van beide vennoten worden geïnventariseerd en besproken.
Op basis van de cijfers en de balanspositie wordt een advies uitgebracht. Er wordt door ons een concept beëindigingsovereenkomst gemaakt. Na afstemming met beide partijen wordt het concept definitief gemaakt. De beëindigingsovereenkomst wordt door beiden ondertekend waarmee de beëindiging van de samenwerking een feit is.

Resultaat:
Onze begeleiding leidde tot een bemiddelende rol als adviseur bij de beëindiging van de v.o.f. Door de feiten op een rij te zetten en de wensen en belangen te inventariseren kwam een overeenkomst tot stand. Deze was naar tevredenheid van beide partijen.
In plaats van een escalatie en een traject vol emoties werd de samenwerking op professionele en rustige wijze ontbonden. Omdat de ondernemers hulp durfden te vragen aan ons als adviseur konden zij op vlotte en professionele wijze weer verder, ieder met zijn eigen toekomst.

Loopt u zelf ook tegen problemen aan in uw eigen samenwerking? Neem gerust contact met ons op via telefoon (0513-436867) of e-mail voor een vrijblijvend gesprek. Wij adviseren u graag!

Meer weten over dit onderwerp?