Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Kernwaarden

Bij onze identiteit behoren een aantal kernwaarden, waarop onze manier van ondernemen is gebaseerd:

Betrouwbaarheid
Een essentiële kernwaarde! Ten eerste betekent dit altijd afspraak = afspraak. Ook betekent dit dat wij op een integere, eerlijke wijze zaken willen doen, ook als we hierdoor inkomsten zouden missen. Daarbij gaan we respectvol met mensen om. Wij zijn altijd aan te spreken op onze integriteit en verwachten dat ook van onze opdrachtgevers, werknemers en samenwerkingspartners.

Vertrouwen
Vertrouwen is de basis voor een gezonde relatie. Het is onze uitdaging, onze opdracht en ons streven een gezonde adviesrelatie op te bouwen door snel uw vertrouwen te winnen, vervolgens aan dit vertrouwen te blijven voldoen én het vertrouwen verder te vergroten.

Professionaliteit
Wij zijn een professionele organisatie, wat betekent dat we onze bedrijfsvoering professioneel vormgeven en dat we professioneel opereren naar onze klanten toe. Daarbij behoort ook het op peil houden van ons kennisniveau. Mede daarom hebben wij ons aangesloten bij de beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) en zijn wij ingeschreven in het RAB-register. Permanente educatie maakt onderdeel uit van het op peil houden van onze kennis.

Balans
Balans of evenwichtigheid is een belangrijke waarde binnen onze onderneming. Dit is nauw verbonden aan rechtvaardigheid, wat betekent dat je krijgt wat je verdient of waar je recht op hebt. Dit is ten eerste het evenwicht tussen de eerlijke prijs voor het geleverde advies. Binnen onze adviesdienstverlening zal altijd een gezonde balans gezocht worden tussen financiën en de menselijke aspecten. Het betekent echter ook een gezonde balans in tijdsbesteding tussen werken en overige activiteiten. Zo kunnen we onze werkzaamheden blijvend op een goede manier verrichten en zo kunnen we de link in stand houden met wat er in de maatschappij gebeurt. Welzijn gaat boven welvaart. Een bijkomend punt hierbij is dat wij ons verantwoordelijk voelen voor mensen die het minder hebben dan wij. Wij zullen dan ook een deel van onze winst bijdragen aan organisaties die werken aan een rechtvaardige samenleving, zowel in Nederland als in het buitenland.

Creativiteit
Binnen onze onderneming is veel ruimte voor creativiteit. Dat betekent dat wij bij het bedenken van oplossingen voor de klant vooraf niets uitsluiten. Ook is ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, die passen bij onze visie en missie.

Meer weten over dit onderwerp?