Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Samenwerking

In plaats van of in combinatie met een overname van een bedrijf, wordt er ook regelmatig samengewerkt tussen partijen (bedrijven of personen). Dat kan in een entiteit door middel van een Besloten Vennootschap (B.V.) of vennootschap onder firma (vof), maar gebeurt ook via een andere samenwerkingsovereenkomst.

Start samenwerking
Bij de start van een samenwerking is het van belang om goed na te denken over de motieven en doelen van de samenwerking. Ook komt aan de orde wat er tijdens de rit met elkaar kan gebeuren en hoe hiermee om te gaan. Dit dient helder met elkaar besproken en vastgelegd te worden. Bij de start van een samenwerking komt globaal het volgende aan de orde:

  1. invulling start samenwerking, inclusief opstellen overeenkomst.
  2. wat zijn afspraken tijdens de samenwerking. Dat gaat onder andere over de verdeling van de werkzaamheden, kosten- en winstverdeling, maar bijv. ook wat er gebeurt bij ziekte, onenigheid of overlijden.
  3. afspraken over einde samenwerking.

Wij hebben ruime ervaring bij de te volgen stappen bij een start van een samenwerking, zowel het starten van een v.o.f. of oprichten van een B.V. als een andersoortige samenwerkingsovereenkomst.

Beëindiging samenwerking
Door allerlei redenen kan het voorkomen dat een samenwerking beëindigd wordt. Oorzaken die we tegenkomen:

  • andere visie op toekomst
  • ziekte of arbeidsongeschiktheid
  • pensionering
  • ruzie of onenigheid

Wij hebben ruime ervaring bij de te volgen stappen bij een beëindiging van een samenwerking bijv. bij het ontbinden van een v.o.f.

Meer weten over dit onderwerp?