Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Management buy-in

Wilt u een bedrijf kopen via een management buy-in (MBI)? Wij zorgen ervoor dat de MBI een succes wordt! Voor advies bij de koop of de overname van een onderneming, bedrijf of zaak volgen wij met u het volgende spoor:

  1. opstellen koopprofiel (als u nog geen concrete onderneming op het oog hebt).
  2. uitwisseling informatie en analyse onderneming; wat koopt u?
  3. cijfermatige analyse; doorrekening van cijfers, reële waardering en prijsbepaling en inschatting haalbaarheid.
  4. onderhandelingen; over overnamesom en voorwaarden.
  5. intentieovereenkomst; als resultaat van onderhandelingen wordt overeenkomst met afspraken opgesteld.
  6. businessplan; samen met u komen wij tot een businessplan, wat ook als input gebruikt kan worden in financieringstraject. Ook komt hierbij de optimale fiscale en juridische structuur aan de orde.
  7. financiering; in financieringstraject onderzoeken wij verschillende vormen van financiering (zoals bank, private equity, verkoper).
  8. due diligence; in het boekenonderzoek wordt gekeken of alle verstrekte informatie klopt en of er geen lijken in de kast zitten. Eventueel gevolgd door nieuwe onderhandelingen.
  9. contractuele afhandeling; alle overeenkomsten die van belang bij bij de overname zoals koop-, huur-, management,- en leningovereenkomsten worden opgesteld.
  10. definitieve overdracht activa of levering aandelen; inclusief alle praktische zaken.

De verschillende stappen bij een management buy-in kunnen tegelijk of in een andere volgorde uitgevoerd worden. Op verschillende onderdelen werken wij samen met specialisten. Wij nemen echter de regierol op ons.

In het kader van de advisering bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging zijn wij aangesloten en gecertificeerd door de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (www.bobb.nl). Ook beschikken wij over een certificering via het Register Advisering Bedrijfsopvolging (www.rabregister.nl).

Meer weten over dit onderwerp?