Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Bedrijf kopen

Wilt u een bedrijf kopen? Overname in bedrijf is specialist bij het adviseren en begeleiden bij de koop van het juiste bedrijf. Als koper heeft u een concrete vraag. Die vraag zou kunnen zijn:

 • Ik werk nu nog in loondienst, maar ik wil ondernemen met een bestaand bedrijf (niet starten).
 • Ik kan het bedrijf van mijn werkgever (deels) overnemen.
 • Ik wil strategisch een concurrent / branchegenoot overnemen.
 • Ik zoek naar verbreding / verdieping / vernieuwing van mijn huidige dienstenpakket.

Het overnemen of kopen van een bedrijf is een uitdagend, spannend en divers traject. Er komen op uiteenlopende aspecten (commercieel, emotioneel, fiscaal en juridisch) veel bij kijken. Klanten die u voorgingen zeggen na afronding van een kooptraject altijd: “zo’n kooptraject moet je niet alleen willen doen”.

Wat komt er al zo kijken bij het kopen van het bedrijf?

Stappenplan bedrijf kopen

 1. Inventarisatie en strategiebepaling.
 2. opstellen koopprofiel (als u nog geen concrete onderneming op het oog hebt).
 3. Selectie potentiële verkopers en opstellen kandidatenlijst.
 4. Uitzetten van het profiel en actieve benadering van kandidaten.
 5. uitwisseling informatie en analyse onderneming; wat koopt u?
 6. Kennismaking met kansrijke verkoopkandidaten.
 7. Financiële analyse: doorrekening van cijfers, reële waardering en prijsbepaling en inschatting haalbaarheid.
 8. onderhandelingen; over overnamesom en voorwaarden.
 9. intentieovereenkomst; als resultaat van onderhandelingen wordt overeenkomst met afspraken opgesteld.
 10. businessplan; samen met u komen wij tot een businessplan, wat ook als input gebruikt kan worden in financieringstraject. Ook komt hierbij de optimale fiscale en juridische structuur aan de orde.
 11. financiering; in financieringstraject onderzoeken wij verschillende vormen van financiering (zoals bank, private equity, verkoper).
 12. due diligence (boekenonderzoek); tijdens het boekenonderzoek onderzoeken wij of de aangeleverde informatie ook aansluit bij de werkelijkheid. Ook volgt een beoordeling van de juridische en fiscale risico’s. Het boekenonderzoek wordt eventueel gevolgd door nieuwe onderhandelingen.
 13. contractuele afhandeling; alle overeenkomsten die van belang zijn bij de overname zoals koop-, huur-, management,- en leningovereenkomsten worden opgesteld.
 14. definitieve overdracht activa of levering aandelen; inclusief alle praktische zaken.

De verschillende stappen bij het kopen van een bedrijf kunnen tegelijk of in een andere volgorde uitgevoerd worden. Wij nemen de regierol op ons.

In het kader van de advisering bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging zijn wij aangesloten en gecertificeerd door de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (www.bobb.nl). Ook beschikken wij over een certificering via het Register Adviseur Bedrijfsopvolging (www.rabregister.nl). Ook zijn wij aangesloten bij een samenwerkingsverband van een tiental zelfstandige overname-adviseurs: de Overname-Experts.

Als u meer wilt lezen over de ervaringen van onze klanten bij de koop van een bedrijf, klik dan op de onderstaande links naar de referenties:

Meer weten over dit onderwerp?