Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Uitzendbureau in (af) bouw gerelateerde niche

Uitzendbureau in (af) bouw gerelateerde niche

OMSCHRIJVING | ACTIVITEITEN
De onderneming is een uitzendbureau voor vakkrachten. Het bedrijf is door de eigenaren in 2013 opgericht als uitzendbureau voor vakspecialisten in een bouw gerelateerde niche. De onderneming heeft in ruim 10 jaar tijd een poule met vakmensen opgebouwd en onderscheidt zich sterk door haar ruime aanbod en een zelf opgebouwde database met bijna 1.000 vakkrachten. De onderneming heeft op dit moment een actieve poule van 75-85 uitzendkrachten en zzp’ers die op jaarcontract voor hun werken. Door een aantal interne tegenvallers in het vorige jaar is de onderneming nog herstellende, er is nog ruimte voor verdere groei richting de 100 uitzendkrachten. De onderneming realiseert prima brutomarges op de verloonde uren. Voor de verloning van de uitzendkrachten wordt gebruik gemaakt van een back office organisatie. De verloning van de zzp’ers doen ze zelf.  De spreiding qua omzetaandeel per klant is goed, de grootste klant heeft een omzetaandeel van circa 4%. Men werkt inmiddels al jaren samen met enkele gerenommeerde bedrijven als klant.

BEDRIJFSVOERING
De bedrijfsactiviteiten worden vanuit twee bv’s verricht. Het bedrijfspand is eigendom van een eigen vastgoed bv. Het is een optie, maar niet verplicht, dit pand te huren van Verkoper. De locatie heeft een goede vestigingsplek en is centraal gelegen met uitstekende aansluiting op snelwegen. De organisatie wordt gevormd door een tweekoppige fulltime werkende directie en twee medewerkers in loondienst. De medewerkers ondersteunen in de administratie en in de commercie.

REDEN VERKOOP
De huidige directie is toe om een stap terug te doen en afstand te doen van het ondernemerschap. Men is nog gemotiveerd genoeg om aan te blijven en actief werkzaam te blijven voor Koper indien dat nodig zou zijn. De directie wil het rustiger aan gaan doen en tijd krijgen voor andere zaken in de privésfeer.

FINANCIEEL
Het bedrijf is volwassen en financieel gezond. Het behaalde in 2022 een brutomarge van € 390k, welke om een aantal redenen incidenteel laag was. Er waren interne aangelegenheden die tijdelijk voor een daling zorgden. Men is inmiddels hersteld van de daling en voor 2023 wordt een brutomarge van € 500k tot € 550k verwacht. De brutomarge bedroeg tot 30 juni 2023 € 205k. Qua aantal uitzendkrachten en zzp’ers is men nog steeds gaandeweg dit seizoen groeiende.

De genormaliseerde EBITDA 2022 bedroeg € 130K. De normalisatie betreft een toevoeging/correctie van € 11k aan huurlasten.
Op basis van het lopende boekjaar wordt een EBITDA P2023 verwacht van indicatief € 200-210k.

TRANSACTIE
De voorgenomen transactie betreft de verkoop van 100% van de aandelen van een tweetal bv’s. Overname in bedrijf heeft volledig verkoopmandaat. Op basis van een NDA is er een informatiememorandum beschikbaar bij serieuze interesse.

De gestelde prijs voor de aandelen gezamenlijk (cash and debt free) bedraagt € 1.100.000.

Deze transactie is strategisch voor andere uitzendbureaus interessant. Ook voor een MBI-kandidaat met de noodzakelijke kennis, ervaring en voldoende eigen middelen kan dit een interessante propositie zijn.

CONTACTINFORMATIE

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Meer weten over dit onderwerp?