Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Ecologisch adviesbureau

Te koop aangeboden: Ecologisch adviesbureau.

OMSCHRIJVING | ACTIVITEITEN
De onderneming is actief als ecologisch adviesbureau. Naast ecologie wordt ook bosbouwkundig beheer en advies en op beperkte schaal planologie aangeboden. Ze heeft een breed aanbod in dienstverlening van planvorming, onderzoek, directie, beheer en uitvoering, op het gebied van bos, natuur en landschap. Het bedrijf haalde meerdere prijzen voor beheerplannen, visies, inrichtingsplannen en specialistisch onderzoek aan bossen en natuurterreinen in samenwerking met de Universiteit in Wageningen (WUR). Het bedrijf is onderscheidend omdat ze een zeer breed en specialistisch kennisniveau aanbiedt en uiterst klant- en kennisgericht te werk gaat, in combinatie met veel ervaring. Kernwoorden zijn vakkundig, transparant, betrouwbaar en praktisch uitvoerbaar. Het klantenbestand is divers en gespreid en bestaat hoofdzakelijk uit overheden, verenigingen, landgoedeigenaren en natuurbeheerorganisaties. Het bedrijf haalt jaarlijks circa 40% omzet uit meerjarige beheerovereenkomsten.
De onderneming is beperkt commercieel actief in de markt, klanten komen veelal uit het netwerk en zijn vaak langdurig klanten. Het bedrijf is gevestigd in Zuid-Nederland.

BEDRIJFSVOERING
De bedrijfsactiviteiten worden vanuit een werkmaatschappij verricht. De werkzaamheden worden door een team van een 10-tal gepassioneerde ecologen uitgevoerd die HBO of Universitair geschoold zijn. Dit is exclusief de meewerkende directeur-eigenaar. Het kantoorpand is privé eigendom van de ondernemer en wordt verhuurd aan de BV. Het kantoorpand kan gehuurd blijven worden van Verkoper.

REDEN VERKOOP
De verkoper wil gezien zijn leeftijd de onderneming tijdig overdragen. Er is besloten om de aandelen van het bedrijf te koop aan te bieden. Het bedrijf biedt een stabiele basis met verdere potentie tot groei.

FINANCIEEL
Het bedrijf is volwassen, financieel stabiel en gezond groeiend. Het bedrijf behaalde afgelopen jaren een omzet van tussen de € 700.000 – € 925.000 en heeft een verwachte EBITDA van circa € 207.000 voor 2021.

MOGELIJKE KOPERS
Deze propositie is vooral interessant voor strategisch kopers, die al actief zijn in het werkgebied of aanvullende dienstverlening wensen aan te kopen. Ook kan het interessant zijn voor een passende MBI-kandidaat. Koper dient over voldoende eigen inbreng te beschikken.

TRANSACTIE
De voorgenomen transactie betreft de verkoop van 100% van de aandelen van de onderneming. De prijs voor de aandelen cash and debt free is bepaald op € 750.000. Verkoper is bereid een warme overdracht te realiseren na de transactie en zo nodig nog (gedeeltelijk) te blijven werken. Overname in bedrijf heeft volledig verkoopmandaat. Op basis van een NDA is bij serieuze interesse een informatiememorandum beschikbaar.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Everts, 06-38918890, everts@overnameinbedrijf.nl

Meer weten over dit onderwerp?