Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Is mijn bedrijf wel verkoopbaar?

De kunst van het loslaten (deel 1)

Loopt u met de vraag rond of uw bedrijf te verkopen is? Of denkt u misschien wel dat een overdracht van uw bedrijf niet haalbaar is. In de praktijk kan het zomaar anders uitpakken dan u misschien denkt. Vanuit onze praktijk als overnameadviseurs zien wij namelijk mogelijkheden en kansen voor u als toekomstig verkoper.


Een veel gestelde vraag

In de kennismakingsgesprekken die wij voeren met onze klanten komt regelmatig de vraag naar voren: is mijn bedrijf wel verkoopbaar? Het is wat mij betreft een logische vraag: een deel van de mkb-ondernemers in hier niet bewust mee bezig. Het is bij een deel van de mkb-ers geen strategische keuze die van tevoren is vastgelegd. Het is ook logisch omdat het niet vanzelfsprekend is dat er een opvolger gereed staat voor een overname.
Daarom toetsen wij altijd eerst de haalbaarheid van de verkoop van uw bedrijf.
Wij vinden een aantal aspecten essentieel om te achterhalen waarmee wij de haalbaarheid kunnen toetsen. Het eerste aspect waar ik u over wil informeren is de afhankelijkheid van de ondernemer.

Onmisbaar?
Na jaren hard werken is er een waardevol netwerk met loyale klanten en betrouwbare leveranciers opgebouwd. De ondernemer heeft op eigen kracht een groep mensen om zich heen verzameld die hem de deal gunnen. Ze vertrouwen hém. Hij is het bedrijf, ze kiezen voor hem omdat hij de juiste eigenschappen en kwaliteiten bezit.
Dat is natuurlijk waardevol voor de onderneming in de bestaande situatie, maar wat gebeurt er als de ondernemer uit deze onderneming stapt? Blijven de klanten dan wel bij de nieuwe eigenaar? Zullen leveranciers tegen dezelfde condities willen blijven leveren, blijven ze überhaupt leveren? Is het personeel zelfstandig genoeg? Het vergt visie en een vooruitziende blik om tijdig te beginnen met het voorbereiden op een verkoop.

Voorbereiden op uw bedrijfsoverdracht
Indien u uw bedrijf in de toekomst wenst te verkopen zult u tijdig moeten beginnen met loslaten. Dit kan betekenen dat:

  • u zorgt voor personeel dat zelfstandig kan werken, niet afhankelijk is van u als eigenaar en leidinggevende;
  • de kennis en kunde van uw product of dienst niet alleen bij u zit maar ook bij anderen in het bedrijf;
  • u zorgt voor vastlegging d.m.v. adequate contracten met klanten, leveranciers en andere partijen. Deze contracten moeten overdraagbaar zijn;
  • de bedrijfsprocessen vastliggen en actueel zijn;
  • u zorgt voor managementinformatie dat maandelijks geactualiseerd zal worden en waarmee uw opvolger verder kan;
  • uw intellectuele eigendommen en eigen softwaresystemen up-to-date en overdraagbaar zijn.

Uzelf misbaar maken betekent: loslaten
Het komt er in het kort op neer dat u zichzelf niet langer onmisbaar gaat maken. Dit vergt tijd, energie en enig risico. En misschien nog wel het moeilijkste: u zult het bedrijf in uw gedachten moeten leren loslaten. Kunt u uw bedrijf loslaten? Kunt u twee weken met vakantie zonder steeds gestoord te worden door uw medewerkers?
Wij zien in de praktijk dat goed voorbereide ondernemers een grotere kans op succes hebben om hun bedrijf te verkopen tegen een goede prijs met goede voorwaarden. Als Overname in bedrijf hebben wij recentelijk succesvol mogen adviseren en begeleiden bij de verkoop van meerdere mkb ondernemingen. Wilt u deze praktijksituaties nalezen? Klik dan hier voor onze website en lees gerust eens onze referenties door.

Meer weten over dit onderwerp?