Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Blog: To fee or not to fee

Het al dan niet werken met een succes fee

Klinkt logisch toch? Je krijgt pas betaald voor een dienst als je resultaat hebt geboekt. Zonder resultaat geen kosten. In veel gesprekken met (mogelijke) opdrachtgevers komt het werken met een succes fee aan de orde. Een succes fee kan soms heel goed werken in de beloningsstructuur van een overnametraject. Maar er zitten ook nadelen aan die wij graag kort belichten.

Wanneer wel en wanneer niet

Het werken met een succes fee is bij sommige diensten gemeengoed. Diensten met een succes fee kenmerken zich door een concreet afgebakende dienst. Een voorbeeld van een dienst waar een succes fee prima werkt en vaak wordt toegepast is de makelaar in de woningmarkt. Ook bij financieel advies zien wij het vaak. In andere branches is het toepassen van een succes fee not done of zelfs verboden.

Nadeel van een succes fee kan zijn dat er nog wel eens snel afgehaakt wordt als het wat ingewikkelder wordt. Een ander nadeel is dat bij een overnametraject soms relatief veel energie in een traject gestoken moet worden om tot een succes te komen.  De afhankelijkheid van de succes fee voor een vergoeding daarvoor kan dan te groot zijn.

Het belang van commitment

Een overnametraject is vaak een intensief samenwerkingstraject, waarbij commitment van beide kanten noodzakelijk is voor succes: u als klant en wij als adviseur. Het gaat dan om commitment in tijd en energie, maar ook in geld. Als het commitment in tijd, energie en geld van één kant komt, dan kan een traject moeizaam gaan verlopen. De samenwerking moet in de praktijk werken: wij geven ons commitment om te werken aan een succesvolle overname, hetzij koop of verkoop. De klant geeft zijn commitment om datgene te geven wat nodig is om het succes te behalen. Dat is deels vertrouwen, maar dat is ook financieel commitment.

Het gevaar van een succes fee

In een overnametraject kan het voorkomen dat er vlak voor de afronding hobbels ontstaan of aanvullende eisen worden gesteld. Daarbij mag soms de vraag gesteld worden of het overnametraject wel doorgezet moet worden. In het geval van een succes fee wil een adviseur die rekent met een forse succes fee, nog wel eens heel erg meewerkend zijn om de deal toch door te zetten. Wat ons betreft moet op elk moment in het traject de mogelijkheid zijn om het traject te beëindigen. Dit mag nooit afhankelijk zijn van de vorm van beloning . Alles in het belang van de klant!

Drie varianten

Wij werken als het passend is met een succes fee, ook omdat wij bij alle trajecten die wij aannemen geloven in een succesvolle afwikkeling. In de praktijk zien we een succes fee met name bij verkoop van bedrijven ingepast worden, maar nooit voor 100%. Bij aankooptrajecten is een succes fee vaak minder passend. Een vaak toegepaste variant is een startbedrag of normaal uurtarief voor de eerste fase van een overnametraject, met voor het vervolg een succes fee. Een evenwichtiger variant is een relatief laag uurtarief voor het hele traject, in combinatie met een wat lagere succes fee. Wij werken met drie varianten voor vergoeding:

  • een normaal uurtarief;
  • een lager uurtarief met een relatief lage succes fee;
  • een startbedrag met een succes fee voor het hele traject.

Daarbij zullen wij bij alle varianten met alle energie werken aan het zo mogelijk succesvol afronden van een traject.

Kortom: een succes fee als beloning bij een overnametraject kan heel goed werken, maar wel in een evenwichtige vorm.

Meer weten over dit onderwerp?