Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Blog: Financieren bij overnames anno 2017

Wie durft?
Een veel besproken onderwerp bij mkb-ondernemers: wil de bank mij wel of niet financieren bij overname? Mijn ervaring hierin is positief: in veruit de meeste gevallen is er bij minimaal één van de drie grootbanken (ABN Amro, ING of Rabobank) interesse om het gesprek aan te gaan. Wat mij wel opvalt is dat er sprake lijkt te zijn een soort ‘golfbeweging’ bij banken. Daar waar de ene bank vorig jaar angstvallig de deur dichthield en de andere bank juist gretig was op financieren, zijn de rollen een jaar later merkbaar omgedraaid. Op dit moment zijn twee van de drie grootbanken duidelijk minder of zelfs weinig gretig op een goede deal in het midden- en kleinbedrijf en willen ze hooguit de goudgerande bedrijven financieren. Het loont dus om continu de bereidwilligheid tot financieren van de drie grootbanken te verkennen. Een wijze les die wij als adviseurs hieruit trekken: Informeer en peil bij meerdere banken, minimaal twee, om je kansen te vergroten. Beperk je zeker niet tot je huidige bankier; een beetje concurrentie doet de gemiddelde accountmanager best goed. De zogenaamde ‘risk appetite’ verandert nog wel eens door veranderingen in het beleid of door een wijziging vanuit wet- en regelgeving.

Waar draait het om bij financieren?
Allereerst, wat financieren ze niet meer. Banken financieren niet meer de volle 100%! Als je wat wilt, moet je ook zelf middelen inbrengen. Banken zijn bereid aanvaardbare risico’s te nemen, mits uzelf ook laat zien dit te zullen doen. Eigenlijk niet heel raar toch?

Wat financieren ze wel en waar draait het om bij financieren: cashflow. En doorgaans leidt toekomstige cashflow bij overnameplannen tot te betalen en te financieren goodwill. Een gefundeerd en sluitend financieringsplan kan uw financier overtuigen van uw toekomstige cashflow.

Zeker (niet) doen bij de aanvraag
Als je het goed wilt doen is het wijs te weten wat je wel en wat je niet moet doen. Een aantal cruciale tips uit de praktijk:

  • NIET: ‘Even’ je jaarcijfers (zonder verdere toelichting) aan je adviseur geven om een kredietbeoordeling uit te laten voeren. Mijn advies is om de bank mee te nemen in het totale verhaal van je onderneming. Er is zoveel meer dat telt bij een kredietbeoordeling. En dat geldt helemaal in het geval van een bedrijfsovername! Hiervoor moet je het hele verhaal vertellen.
  • WEL: Gebruik de ingangen bij banken vanuit je netwerk. Het werkt beter als men je kent en iets meer achtergrond van het bedrijf weet.
  • WEL: Schakel een adviseur in.
  • WEL: Stel samen met je adviseur een reëel en haalbaar ondernemingsplan op en bespreek dit voor met je bankier.

Frustraties voorkomen
Zo op papier klinkt dit misschien appeltje-eitje. Maar helaas zien we om ons heen ook casussen misgaan. Hoe kan het dan misgaan als het zo eenvoudig lijkt? Mijn ervaring is dat áls het misgaat, het vrijwel altijd misgaat op menselijke aspecten, zoals communicatie en het nakomen van afspraken. De grootste frustratie die wij zien en proeven bij onze bedrijfsovernames is in de basis niet gestoeld op kredietbeleid, wet- of regelgeving of bereidwilligheid, maar op een gebrek aan communicatie en het niet nakomen van afspraken. En daarom geef ik graag de volgende tips om een financieringstraject succesvol te doorlopen: korte lijnen, verantwoordelijkheid nemen, kort op de bal, snel acteren en je afspraken naleven. En als dit niet lukt, informeer dan de klant tijdig en adequaat waarom het niet lukt.

Ten slotte
Mijn ervaringen met de financieringsbereidheid van banken is veelal positief. Wij kennen door onze ervaring bij bedrijfsovernames gelukkig voldoende bankiers, met name in Noord-Nederland, die wél communiceren en de gemaakte afspraken nakomen. Voor een goed plan, ook voor bedrijven zonder gouden randjes, is een financier te vinden.

Bent u of kent u iemand die advies en begeleiding nodig heeft? Bel of mail mij om vrijblijvend te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer weten over dit onderwerp?